จรัญเอสโซซิเอทส์ (Charan Associates)

เครื่องหาองค์ประกอบในน้ำนม - Lactoflash

฿0.00
เครื่องหาองค์ประกอบในน้ำนม - Lactoflash
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เครื่องวิเคราะห์นม / Milk Analyzer
  • รหัสสินค้า : 001601

รายละเอียดสินค้า เครื่องหาองค์ประกอบในน้ำนม - Lactoflash

LactoFlashProduct information "LactoFlash"

LactoFlash, without printer

Analyser for the quick and exact determination of:

  • Fat: 0.0% to 15%, repeatability +/- 0.02%
  • SNF: 0.00% to 15.00%, repeatability +/- 0.04%
  • Density, protein, lactose, freezing point are calculated
    (Protein: repeatability +/- 0.03%), (lactose: repeatability +/- 0.03%), (freezing point: repeatability: +/- 0.002 ° C),
    (Density: Repeatability: +/- 0.0001)
 

Dimensions : WxDXH: (300x330x240) mm

Weight : 5,0 kg