จรัญเอสโซซิเอทส์ (Charan Associates)

เกี่ยวกับเรา

จรัญเอสโซซิเอทส์ (Charan Associates)


บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.1982 โดยมีชื่อเดิมว่า Charan Brothers LP และต่อมาได้จดทะเบียนใหม่ในปี 1989 โดยใช้ชื่อว่า Charan associates Co,Ltd. ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทกิจการของบริษัทได้เจริญเติบโตขึ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมเป็น 11 ล้านบาท. บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุระกิจกับบริษัทในสหราชอาณาจักรอังกฤษที่สืบทอดมาตั้งแต่ Griffin &George, Gallenkamp, fisons Scientific UK. และท้ายสุดคือ Fisher scientific UK. ปัจจุบันบริษัทมีทีมงานขายที่มีความสามารถและทีมช่างผู้ชำนาญไว้คอยดูแลและสินค้าทุกชิ้นที่จำหน่ายไป ทางบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 เพื่อระบบการจัดการและบริการหลังการขายที่ดีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเรามีบุคคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ISO 13485 เพื่อให้สามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทได้จดทะเบียนการค้าในเรื่องการนำเข้าสินค้าทางด้านเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่จำหน่ายให้กับโรงพยายาล ซึ่งสามารถขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ บริษัทจรัญ เอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นตันแทนจำหน่ายหลายยี่ห้อ เช่น 


ตู้แช่แข็ง ตู้เก็บวัคซีน ตู้เก็บเลือด ตู้เก็บยา ควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตู้เก็บสารเคมี 

                        

เครื่่องนึ่งฆ่าเชื้อ สเตอร์ริไรซ์ 

                       

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเปลวไฟ

         

เครื่องกลั่นน้ำและเครื่องกรองน้ำ

            


              

เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน เครื่องหาค่าพลังานความร้อน 

             


เครื่องหาจุดหลอมเหลว

          

เครื่องชั่งน้ำหนักสาร

          


ตู้อบลมร้อน , ตู้บ่มเพาะเชื้อ 


         


เตาเผาอุณหภูมิสูง เตาเผาเถ้า


      


เครื่องปั่นเหวี่ยง /  เครื่องปั่นควบคุมอุณหภูมิ

             

ตู้ปลอดเชื้อ

             


ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางพาโทโลยี่

     

 


เวลาให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์     /      8.30 น - 17.30 น