จรัญเอสโซซิเอทส์ (Charan Associates)

บทความ

โลมารับรู้พลังแม่เหล็กได้

27-05-2558 15:51:44น.
นักวิทยาศาสตร์เคยสันนิษฐานกันไว้ก่อนหน้านี้ว่า โลมา ที่มีความสามารถหลายๆ ด้านเกินคาดนั้น อาจมีความสามารถในการรับรู้พลังของสนามแม่เหล็กโลก และใช้มันเป็นเครื่องมือในการนำทางเมื่ออยู่ในมหาสมุทร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครทดลองเพื่อยืนยันเรื่องนี้อย่างจริงจัง

เพื่อพิสูจน์เรื่องนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดโรธี เครเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ จากมหาวิทยาลัยแรนส์ ในประเทศฝรั่งเศส และทีมวิจัย ใช้โลมาปากขวด 6 ตัว ที่ "เดลฟีนาเรียม ออฟ พลาเนเต ซอวาจ" พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในฝรั่งเศส เป็นกลุ่มทดลอง อาศัยถังบรรจุแท่งโลหะนีโอดิเนียม 2 ถัง โดยที่ถังหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก แต่อีกถังบรรจุแท่งที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนๆ กันเอาไว้ แต่ไม่มีคุณสมบัติของแม่เหล็กอยู่เลย เป็นอุปกรณ์ทดลอง จากนั้นใช้อุปกรณ์บันทึกวิดีโอเพื่อดูพฤติกรรมของโลมาที่มีต่อถังทั้งสอง

ทีมทดลองพบว่า โลมาทุกตัวจะว่ายเข้าหาถังที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก เร็วกว่าอีกถังที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โลมามีตัวรับรู้พลังสนามแม่เหล็กอยู่ด้วย เนื่องจากโลมาไม่สามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างถังทั้งสองอย่างแน่นอน เมื่อตรวจสอบด้วยการใช้การสะท้อนของสัญญาณเสียงอย่างที่โลมาใช้อยู่ทั่วไป แต่นอกจากจะว่ายเข้าหาถังแม่เหล็กอย่างรวดเร็วกว่ามากแล้ว โลมาไม่ได้แสดงพฤติกรรมอย่างอื่นที่แตกต่างออกไปต่อถังทั้งสองแต่อย่างใด

การทดลองนี้ยืนยันว่า โลมารับรู้พลังสนามแม่เหล็กได้ แต่ไม่ได้บอกว่าได้อย่างไร ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า โลมาและสัตว์อื่นๆ ที่รับรู้พลังสนามแม่เหล็กโลกได้นั้นเพราะมีอนุภาคที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กขนาดจิ๋วอยู่ในเซลล์ในร่างกายของพวกมัน (อย่างเช่น อนุภาคแม็กนีไทต์) โดยในโลมาพบในเนื้อเยื่อเมมเบรนที่สมองของมัน 

สำหรับสัตว์อื่นๆ ที่รับรู้พลังสนามแม่เหล็กโลกได้ อาทิ เต่า, พิราบ, หนู, แมลง, ค้างคาว และกวาง เป็นต้น

ข้อมูล : มติชนออนไลน์ 15 ตุลาคม 2557