จรัญเอสโซซิเอทส์ (Charan Associates)

เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรมิเตอร์ (ICP-MS) - iCAP™ 7200 ICP-OES Analyzer

฿0.00
เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรมิเตอร์ (ICP-MS) - iCAP™ 7200 ICP-OES Analyzer
เหลือ 0 ชิ้น
 • หมวดหมู่ : เครื่อง Inductively Coupled Plasma (ICP)
 • รหัสสินค้า : 001279

รายละเอียดสินค้า เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรมิเตอร์ (ICP-MS) - iCAP™ 7200 ICP-OES Analyzer

iCAP™ 7200 ICP-OES Analyzer

Thermo Scientific™  Related applications: Spectroscopy Elemental Isotope Analysis

Facilitating low sample number throughput requirements, the Thermo Scientific™ iCAP™ 7200 ICP-OES is a cost-effective entry level instrument that provides the perfect solution to laboratories on restricted budgets. Capable of analyzing trace elements in both liquid and solid samples, the iCAP 7200 ICP-OES offers exceptional sensitivity and accuracy. This spectrometer comes loaded with the Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) software, which enables quick set-up and operation.

Catalog number Product Size Type Price (USD)
842320072001 
also known as 8423 200 72001  
- iCAP™ 7200 ICP-OES Duo Request A Quote
842320072101 
also known as 8423 200 72101  
- iCAP™ 7200 ICP-OES Duo (N. American) Request A Quote

Description

Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) is an established and powerful technique for the analysis and quantification of trace elements in both liquid and solid samples.

The iCAP 7200 ICP-OES comes with the following features and benefits:

Sampling System:
 • Analysis-ready sample introduction parameters negate the need to optimize pump speed, plasma RF power, and gas flow rates.
 • A 3-channel, 12-roller peristaltic pump, with a unique drain sensor, provides smooth, low noise signals and safe operation.
 • Bayonet torch fitting for easy assembly/disassembly.
 • Clip-together sample introduction system for easy re-configuration and maintenance.
 • Enhanced Matrix Tolerance (EMT) torch design that improves the handling of high matrix samples.
 • Optical drain sensor detects liquid flow from the spray chamber and automatically switches the plasma off in case of incorrect drainage.
 • Applicable with a range of autosamplers, enabling automated and unattended analysis.

Plasma and RF Generator:
 • Duo (axial and radial) plasma viewing.
Optical System:
 • Low gas purge flow rates to reduce operating costs.
 • High transmission optical design for exceptional sensitivity.
 • High resolution echelle spectrometer increases accuracy by reducing spectral overlap.
 • Thermostatically controlled polychromator with thermal break design to enhance stability and extend analytical run times without the need for calibration.

Detector:
 • Charge Injection Device (CID) detector CID86 included.
 • Free, continuous choice of wavelengths in the 166-847nm range.
 • Resistance to adjacent pixel blooming, reducing false positive results in complex sample matrices.
 • Nondestructive readout and random access integration for improved signal-to-background noise and detection limits.

Software:
 • Intuitive Qtegra ISDS software for immediate “out-of-the-box” operation.