จรัญเอสโซซิเอทส์ (Charan Associates)

เครื่องนับเชิ้อจุลินทรีย์ Scan500 - Interscience

฿0.00
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เครื่องนับเชื้อจุลินทรีย์ / Colony Counter
  • รหัสสินค้า : 000530

รายละเอียดสินค้า เครื่องนับเชิ้อจุลินทรีย์ Scan500 - Interscience

 

1. HIGH RESOLUTION AND PERFORMANCE -
 Minimum colony size: 0.1 mm -
 1000 colonies CFU detected in 1 second -
 Live image (zoom x7) -
 Counts 30 dishes in 5 minutes (in real conditions with presettings)

2. COUNTS ON:

PNG - 535.8 kb
Petri dishes
PNG - 604.8 kb
Chromogenic Petri dish
PNG - 647.2 kb
Spiral® plated Petri dish
PNG - 655.6 kb
Inhibition zones

3. SOFTWARE EFFICIENCY -
 All functions in 1 window -
 Automatic optimization of the contrast, luminosity and sensitivity -
 Automatic corrections of the agar defects -
 Automatic separtion of confluent colonies -
 Automatic elimination of countign grids -
 Cross on each counted colony -
 Polygonal exclusion areas

4. INHIBITION ZONE, AGAR WELL -
 Rapid detection: up to 8 antibiotic sensitivities in 1 click -
 Inhibition zones and agar wells can be manually added or deleted -
 Built-in antibiotic database (CA-SFM, French Society of Microbiology) -
 Precision of inhibition zone measurement: 0.1 mm -
 Precision of agar well measurement: 0.1 mm

5. FULL TRACEABILITY -
 Harmonization of the results within a team -
 Automatic archiving and printing of data: pictures, comments & results -
 External traceability (Session saved, Excel™, PDF, JPEG, BMP, Scan printed report) -
 Internal traceability (Barcode, file archive, LIMS connection) -
 Securization of the sessions (Compliance with CFR 21 part 11: system securization, operational controls and documentation management)

6. EXCELLENT REPRODUCIBILITY AND REPEATABILITY -
 GLP (Good laboratory Practice) -
 CFR 21 Part 11

 

Scan® 500 
Automatic colony counting with full traceability

IMAGE -
 Camera: HD CCD color camera -
 Digital zoom: x 7 -
 Resolution: 640 x 480 pixels -
 Counting time: 1000 colonies per sec -
 Minimum size of colony: 0,1 mm -
 Lighting technology: Long-life white LEDs / Dark Field -
 Lighting system: 6 combinations, top and/or bottom light, white or black background -
 Automatic optimization of the contrast, luminosity and sensitivity -
 Automatic corrections of the agar defects -
 Automatic separation of confluent colonies -
 Automatic elimination of counting grids

COUNTING -
 Counting: Automatic with manual control -
 Petri dishes (55-90 mm) -
 Spiral plating -
 Chromogenic medium -
 Inhibition zones -
 Filtration membrane -
 Color detection: 7 colors on the same dish -
 LIMS connection -
 Results / data export: Scan® recountable file, PDF export, JPEG, BMP, Excel™

SOFTWARE LANGUAGES -
 English, French, Chinese, Japanese, Russian

HARDWARE -
 Dim: 27 x 27 x 29 cm -
 Weight: 6.6 kg -
 Body: Stainless steel -
 Computer connection: FireWire A -
 Power: 100/240 V - 50/60 Hz -
 Delivered with: Scan software CD-ROM, FireWire (PCI, PCMCIA, Expresscard, adapter 6/4 pins)

PC REQUIREMENTS -
 Operating systems: Windows™ XP, Windows™ Vista™, Windows™ 7 (32 bits) -
 Processor: Intel Core or AMD Phenom and superior, 1 GHz -
 RAM: 1 Gybte -
 Equipment: FireWire connector (4 or 6 pins) or free PCI or PCMIA or Expresscard port, CD-Rom reader -
 Screen: 1024 x 768 pixels and more -
 Computer: desktop computer recommended

GUARANTEE -
 3 year guarantee (After registration of the Guarantee form) -
 3 year software update (After registration of the Guarantee form)