บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.1982 โดยมีชื่อเดิมว่า Charan Brothers LP และต่อมาได้จดทะเบียนใหม่ในปี 1989 โดยใช้ชื่อว่า Charan associates Co,Ltd. ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทกิจการของบริษัทได้เจริญเติบโตขึ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมเป็น 11 ล้านบาท. บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุระกิจกับบริษัทในสหราชอาณาจักรอังกฤษที่สืบทอดมาตั้งแต่ Griffin &George, Gallenkamp, fisons Scientific UK. และท้ายสุดคือ Fisher scientific UK. ปัจจุบันบริษัทมีทีมงานขายที่มีความสามารถและทีมช่างผู้ชำนาญไว้คอยดูแลและสินค้าทุกชิ้นที่จำหน่ายไป ทางบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 เพื่อระบบการจัดการและบริการหลังการขายที่ดีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเรามีบุคคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ISO 13485 เพื่อให้สามารถแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทได้จดทะเบียนการค้าในเรื่องการนำเข้าสินค้าทางด้านเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่จำหน่ายให้กับโรงพยายาล ซึ่งสามารถขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ บริษัทจรัญ เอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นตันแทนจำหน่ายหลายยี่ห้อ เช่น 

 

 

 

 

 

Brand   Products
 
Fisher Scientific UK General Laboratory        
                   
Clifton   UK Shake, Circulate, Waterbath, Hotplate, Stirrer, Incubator
      Oven            
Centurion UK Centrifuge          
                   
Lenton   UK Furnace, Oven, Incubator        
                   
BWB   UK Flame Photometer        
                   
Statebourne UK Cryogenic Dewar          
                   
Fistreem UK Water Still, Vacuum Oven        
                   
Hamilton Glass UK Water Still          
                   
PGI   UK Spectro Photometer, AAS, Flame Photmeter        
                   
Labheat   German Heating Mantle, Soxhlet, Kjeldahl        
                   
Volac   German Pipette, Dispenser        
                   
2Mag   German Stirrer            
                   
GFL   German Water Still, Shaker, Incubator, Water bath        
                   
Nabertherm German Furnace            
                   
Labomed USA Spectro Photometer        
                   
Chemyx   USA Syringe Pump          
                   
Carver   USA Hydraulic Press          
                   
Hillquist   USA Thin Section Machine        
                   
VWR Jencons USA General Laboratory, Water Still        
                   
SRS   USA Melting point          
                   
All American USA Autoclave          
                   
Fiocchetti Italy Ultralow Freezer, Blood Bank, Plasma        
                   
Astori   Italy Osmometer          
                   
IUL   Italy Masticator, Spiral Plater        
                   
Evermed Italy Ultralow Freezer, Blood Bank, Plasma        
                   
Heal Force China Centrifuge, CO2 Incubator, Ultrapure, Bio Safety Cabinet        
                   
Scientz   China Ultrasonic Cleaner, Sonicator        
                   
Xiang Yi China Centrifuge          
                   
Dragon Lab China Hotplate, Stirrer, Vortex, Shaker      
                   
Biobase China Bio Safety Cabinet        
                   
Prestige Medical UK Autoclave          
                   
Funke Gerber German Gerber Centrifuge        
                   
CISA   Spain Sieve Shaker          
                   
Funkilab Spain Viscometer          
                   
Raypa   Spain Nitrogen Distiller, Fat Extraction, Crude Fiber        
                   
Capp   Denmark Pipette            
                   
Arctiko   Denmark Ultralow Freezer, Blood Bank, Plasma        
                   
Hanil   Korea Centrifuge, Freeze Dryer        
                   
Vision   Korea General Laboratory        
                   
Jisico   Korea Sep Funnel Shaker        
                   
Operon   Korea Ultralow Freezer          
                   
N-Biotek Korea Shaker, Incubator          
                   
Kimo   France Meter            
                   
Interscience France Bagmixer, Spiral Plater, Colony Counter        
                   
Cal2K   S.Africa Bomb Calorimeter        
                   
Kinematica Swiss Homogenizer, Grinder Mill        
                   
Protherm Turkey Furnace            
                   
Sparmax Taiwan Vacuum Pump          
                   
Gemmy   Taiwan Centrifuge, Vortex mixer        
                   
Suntex   Taiwan Colony counter, Water still        
                   

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์     /      8.00 น - 17.30 น